Skip to content
Тімошенко Надія "Адвокація сталості послуг/Бюджетна адвокація в молодіжній політиці"
Тимошенко Надежда «Адвокация устойчивости услуг / Бюджетная адвокация в молодежной политике»
Nadiia Timoshenko "Advocacy for sustainability of services/budget advocacy in youth policy"

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom.
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom.
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. 
To join us via Website please press the Website button below.