Skip to content
Павловський Арсеній "Коли закінчується турбота про здорове харчування і починається розлад харчової поведінки?"
Павловский Арсений «Когда заканчивается забота о здоровом питании и начинается расстройство пищевого поведения?»
Arseny Pavlovskiy  "Where does the concern for healthy eating end and eating disorders begin?"

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom.
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom.
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. 
To join us via Website please press the Website button below.