Skip to content
Медко Анастасія "Особливості психологічного онлайн-консультування"
Медко Анастасия «Особенности психологического онлайн-консультирования»
Anastasiia Medko "Peculiarities of psychological online counseling"

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom.
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom.
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. 
To join us via Website please press the Website button below.