Skip to content
Карімов Нікіта “Що мені відомо про власну гендерну ідентичність?”
Каримов Никита «Что я знаю о собственной гендерной идентичности?»
Nikita Karimov “What do I know about my own gender identity?”

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom.
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom.
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. To join us via Website please press the Website button below.