Skip to content
Завершення Конференції
Закрытие Конференции
Closure of the Conference

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom. Пароль:  614825
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom. Пароль: 614825
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. Password: 614825
To join us via Website please press the Website button below.