Skip to content
Нерубаєва Ірина, Мусатенко Віта "Моніторинг порушення прав підлітків"
Нерубаева Ирина, Мусатенко Вита «Мониторинг нарушения прав подростков»
Iryna Nerubaieva, Vita Musatenko "Monitoring of violations of adolescents' rights"

Хочеш приєднатись до сесії через Zoom – натискай нижче кнопку Zoom.
Хочеш дивитись трансляцію з головної сторінки – натискай кнопу Website. 

Хочешь присоединиться к сессии через Zoom – нажимай ниже кнопку Zoom.
Хочешь смотреть трансляцию с главной страницы – нажимай кнопу Website.

To join us via Zoom please press the Zoom button below. 
To join us via Website please press the Website button below.